DN topbanner fri minutter

Inger bag rattet

Torsdag den 4. februar havde Arriva besøg af Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. De var begge forbi for at hente inspiration til regeringens videre arbejde med integrationsindsatsen og trepartsforhandlingerne.

Arriva har en mangfoldig medarbejderskare, hvor nydanskere udgør hele 30 procent af arbejdskraften. Derfor var Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen forbi for at høre om Arrivas erfaringer med at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Arriva har længe arbejdet med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser, at det er afgørende for en vellykket integration, at der samtidig med sprogundervisningen sker et erhvervsmæssigt kompetenceløft. Et parallelforløb er således en stor motivationsfaktor for at lære det danske sprog hurtigt. Derfor arbejder Arriva bl.a. med undervisningsformen ”Jobrettet dansk”, der er et initiativ, som kombinerer sprogundervisningen med et erhvervskompetencegivende uddannelsesforløb, som Arriva har døbt ”Dansk og Chaufføruddannelsen”. 

AMR Prisen

CSR-Banner